top of page

Theodor Eiendom AS etablerer Godvik Næringspark

I Godviksvingene etablerer Theodor Eiendom AS et nytt, flott område med gode, moderne bygg for proffbutikk, lager, verksted og industri - med mulighet for virksomhetsrelaterte kontor.Topp moderne BREEAM kombinasjonsbygg med ambisjon om å oppnå karakteren – BREEAM-NOR Excellent. Eiendommene blir dermed bygget med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk.

Området vil bli bygget i etapper, og første byggetrinn er estimert med oppstart første halvår 2022 og ferdigstillelse 2023.

Det er lagt til rette for 6 ulike bygg, med ulik størrelse og gode takhøyder.
bottom of page