top of page

Nyhetsbrev desember 2022

Hei,

Vi hadde et nytt nabomøte 14.12.22 med representanter fra byggherren og Lars Jønsson til stede, og vi hadde en gjennomgang av fremdrift og produksjon for veg- og byggentreprisen.


Vegentreprise med Rivenes som totalentreprenør

Nytt fra forrige nabomøte er at vi har mottatt igangsettelsestillatelse på den private delen av vegen, og Rivenes har hatt oppstart med vann- og avløpsarbeider inne på næringsområdet. De vil ikke starte opp i krysset med omlegging av veg før på nyåret.

Det har vært noe forsinkelser i prosjektet grunnet søknadsprosessen med tillatelse for privat veg, grunnerverv og 3. parter. Nå har i tillegg frosten og snøen kommet som gir ytterligere forsinkelser grunnet vinterdrift. Omfanget av forsinkelsene er enda ikke klare. Det er også noe økt byggetid da en tilrettelegger deler av det nedre området til fremtiden.

Rivenes har lagret store mengder med knust stein på næringsområdet og er snarlig ferdig med håndtering av disse. Hensikten er å redusere inn- og uttransporten med masser fra området, og grunnet et helhetlig miljøperspektiv. Massene vil være lagret her frem til det nedre området utbedres.

Vi kommer nærmere tilbake til oppstart i kryss og private veger mot naboene når dette er kjent.


Byggentreprise med Lars Jønsson som totalentreprenør

Lars Jønsson har mottatt igangsettelsestillatelse for bygg 1 og 3 for grunn-, betong-, stål- og VA-arbeider, og er godt i gang med grunnarbeidene og har påbegynt betongproduksjonen. Nå som det meste av grunnarbeidene er utført for parkeringskjelleren, vil støynivået reduseres parallelt med videre fremdrift.

Frem mot sommeren 2023 vil det pågå en råbyggfase for begge byggene, deretter innredning og tekniske fag på høsten før innflytting tidlig i 2024.

Det er mye samtidighet på området med to entrepriser, og vi har stort fokus på god kommunikasjon, koordinering og ivaretakelse av HMS. Vi prøver etter beste evne å ivareta naboer og gjøre tiltak der det trengs. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, og kom gjerne med innspill dersom det er noe vi kan gjøre bedre for dere og nærmiljøet. Det gleder oss at vi endelig er i gang med utbyggingen, og det blir et spennende år i vente der alle timene vi har lagt ned i videreutviklingen av Godvik Næringspark endelig kommer frem visuelt.

Byggherren, prosjektledelsen og entreprenører ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår!Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har noen spørsmål eller tilbakemeldinger dere ønsker å komme med. Vi setter utrolig stor pris på alle henvendelser!


Beate Almli Hagland – Erstad & Lekven Bergen AS > Prosjektleder

· Tlf. nr.: 991 02 066

· E-post: beate.hagland.elb.no


Serine Bucher – Erstad & Lekven Bergen AS > Assisterende prosjektleder og byggherreombud

· Tlf. nr.: 416 29 460

· E-post: serine.bucher@elb.no


Comments


bottom of page