top of page

Nyhetsbrev mars 2023

God dag,

Vi har nå gått inn i våren, og det er god fremdrift på veganlegg og byggeplass i Godviksvingene. Konturen av et bygg begynner å reise seg, og det vil i perioden frem mot sommeren i stor grad foregå arbeid med grunn-, betong- og stålarbeider for begge byggene. Bygg 1 planlegges til å stå tett til sommeren, og bygg 3 i september 2023 dersom alt går etter planlagt fremdrift. Leietakere Ahlsell, Weels og Dunlop Hiflex har innflytting på starten av nyåret.


På den private veien arbeider Rivenes med grunnarbeider og oppbygging for natursteinsmur, grøfter for infrastruktur i bakken, i kryssområdet og på nordsiden av ventilhuset. Det vil være stor aktivitet med muring og annet arbeid for etablering av ny vei opp mot de nye byggene. Grøftene i veien vil lukkes når høyspent for byggene er på plass, og dette er en av grunnene til at det nå pågår noe sprengningsaktivitet vest for nybygget. Rivenes arbeider med videre oppbygging av gang- og sykkelveg fra bussholdeplassen i Kipledalen og oppover i svingen. Forventet ferdigstillelse er 01.07.23, med forbehold om at arbeid som er avhengig av 3. part vil bli utført til planlagt tid. Anleggsarbeid i privat hage i Kipledalen er ferdig, og det gjenstår kun tilsåing når været blir varmere. Busslomme utenfor speiderhuset er også ferdigstilt.


Her er noen bilder fra prosjektene fra siste perioden:

I

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har noen spørsmål eller tilbakemeldinger dere ønsker å komme med. Vi setter utrolig stor pris på alle henvendelser!


Beate Almli Hagland – Erstad & Lekven Bergen AS > Prosjektleder

· Tlf. nr.: 991 02 066

· E-post: beate.hagland.elb.no


Serine Bucher – Erstad & Lekven Bergen AS > Assisterende prosjektleder og byggherreombud

· Tlf. nr.: 416 29 460

· E-post: serine.bucher@elb.no


Comments


bottom of page