top of page

Nyhetsbrev september 2022

Hei,

Nyhetsbrevet tar for seg informasjon fra nabomøtet 01.09.22, og litt oppdateringer når det kommer til grunnarbeidene på det øvre området. Det er gøy at folk engasjerer seg, og vi setter pris på alt av tilbakemeldinger – både det dere er fornøyde med og det vi kan gjøre bedre.

Prosjektet går fremover, og nå er fjellentreprisen ferdig med sikring og sprengning av Harafjellet. Vegentreprisen v/Rivenes startet opp etter sommerferien med arbeid langs Godviksvingene i Kipledalen og langs næringsområdet. Det foregår i hovedsak masseutskifting og oppbygging av grunnen for gang- og sykkelvegen per nå, og arbeidet for etablering av vegen er estimert frem til juleferien. Når igangsettelsestillatelsen på det private veganlegget kommer inn, vil arbeidet her starte opp fra innkjøringen og videre innover. Her vil Rivenes holde på til prosjektet for vegen i sin helhet ferdigstilles i løpet av våren 2023.

Rivenes er inne med steinknuser på det øvre området der sprengsteinsmassene fra Harafjellet blir knust opp i ulike fraksjoner for videre gjenbruk i prosjektet. Her har vi ambisjoner om å kjøre vekk så lite masser som mulig og bruke alt internt for å tilfredsstille miljømålene som ble satt innledningsvis i prosjekteringsfasen. Steinknusingen vil pågå i rundt tre måneders tid, og det utføres kontinuerlig støymålinger og gjøres tiltak deretter for å gjøre det bedre for omkringliggende naboer. På slutten av arbeidsdagene vannes og saltes veiene for at støvet skal binde seg, i tillegg til at Rivenes har en kostebil tilgjengelig de benytter seg av.


Før vi kan gå i gang med utbyggingen av selve næringsområdet, har vi følgende rekkefølgekrav som må ferdigstilles:

- Kryssområdet o_SKV1

- Gang- og sykkelveg o_SGS5 og o_SGS4 > Pågår

- Busslomme langs o_SKV1 > Pågår

- Forlenging av eksisterende støyskjerming/busker innenfor o_SVG3

- F_SKV2 og fortau f_SF1-3

- Veg f_SV2-3 inkludert avkjørsel f_SV1

- Støy/vegetasjonsskjerm innenfor f_SVG7

- Fjellsikring av Harafjellet > Ferdigstilt


Her har vi fått dispensasjon til å gå i gang med grunnarbeidene på det øvre feltet og har startet med sprengingen for parkeringskjelleren under bygg 3. Selve utbyggingen er det Lars Jønsson som er med som totalentreprenør med Rivenes som underentreprenør for grunnarbeidet. Sprengingen vil i hovedsak foregå mellom kl 09-17 mandag til fredag ut oktober måned, men dette kan endres. Bygg 1 og 3 vil oppføres parallelt og har en byggeperiode på rundt 12 til 15 måneder hver. Det jobbes videre med nødvendige igangsettelsestillatelser slik at vi kan få en kontinuerlig byggefase.

Rammetillatelse for bygg 1 og 3 er kommet inn, og dispensasjon og igangsettelsestillatelse for grunnarbeider for bygg 3 er kommet inn. Søknad om midlertidig dispensasjon for grunnarbeider og råbygg for bygg 1 er sendt inn. Rammetillatelse for det private veganlegget er inne, og igangsettelsestillatelsen sendes inn i løpet av kort tid.

Vi ønsker dere en fin høst i vente, og ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noen spørsmål eller tilbakemeldinger dere ønsker å komme med.


Beate Almli Hagland – Erstad & Lekven Bergen AS > Prosjektleder

• Tlf. nr.: 991 02 066

• E-post: beate.hagland@elb.no


Serine Bucher – Erstad & Lekven Bergen AS > Assisterende prosjektleder og byggeleder

• Tlf. nr.: 416 29 460

• E-post: serine.bucher@elb.no
Comentários


bottom of page